MOVIS – MEĐUMISIJSKO GLASILO IZNIMNE SVJETONAZORSKE JASNOĆE I TEMATSKE DOSLJEDNOSTI

 

Neosporiva vjernost izvornome nadahnuću i ciljevima
Jedan od nesumnjivo najsjajnijih kamenčića u osebujnom misionarskom mozaiku prvoga voditelja Hrvatske katoličke misije za Švicarsku fra Ljube Krasića, svakako je MOVIS – danas službeno glasilo hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj – koji je s malobrojnim suradnicima, iznimno skromnim materijalnim sredstvima i tehničkim mogućnostima, pokrenuo u proljeće 1970. godine. Ovo ugledno međumisijsko Glasilo od početka je zamišljeno, u skladu sa sadržajem svoga skraćenoga naziva, kao tiskovina koja će biti snažnom poveznicom među hrvatskim vjernicima i čitateljima u Švicarskoj i služiti im posredujući najvažnije događaje i sadržaje korisne za život i izgradnju same zajednice. I MOVIS je, poput brojnih drugih tiskovina sa sličnim ciljevima i svjetonazorskim predznakom u izvandomovinstvu, postupno prolazio svoj, uglavnom trnovit, razvojni put – neophodne tehničke i programske preobrazbe. Opstao je, unatoč svim tim poteškoćama, zahvaljujući polustoljetnoj zadivljujućoj upornosti i sebedarju hrvatskih misionara i Movis-ovih uredničkih vijeća, vjernosti od početka postavljenim temeljnim ciljevima, suradničkoj raspoloživosti i neosporivoj stručnosti brojnih, vrijednih i uglednih, vanjskih suradnika i, dakako, posvemašnjoj privrženosti i bezrezervnoj potpori naših cijenjenih čitateljica i čitatelja.

Tematska osebujnost i primjerena suradnička stručnost – jamstva su Movis-ove dugovječnosti
Sada, nakon desetljetnog vremenskog odmaka, možemo razložno reći da je otvaranje Movis-a struci i vanjskim suradnicima, bila jedna od ključnih odluka onodobnog uredničkog vijeća za Movis-ovu sadržajnu raznolikost i informacijsku svježinu. Ispravnost i dalekovidnost te odluke najzornije potvrđuje, uz ostale pozitivne učinke, i sadašnja Movis-ova naklada od 14.000 primjeraka. Naše službeno međumisijsko Glasilo još uvijek se financira, što je u današnje vrijeme prava rijetkost u svijetu, isključivo dragovoljnim prilozima svojih vjernih čitatelja. Uredno se šalje na sve uredništvu dostupne hrvatske naslove u Švicarskoj, te na brojne značajnije naslove u Domovini i diljem svijeta. Riječ je o katoličkoj tiskovini koja upravo ove godine slavi svoj 53. rođendan i na koju su, i nakon pola stoljeća, usuđujem se reći, razložno ponosni svi - izdavači, urednici, suradnici i poglavito čitateljice i čitatelji. Radino uredničko vijeće je, uz nemali trud, 2013. godine konačno uspjelo kompletirati sva Movis-ova izdanja i u poznatoj knjigovežnici Konzett u Austriji zaodjenuti ih u primjereno svečano ruho – u 5 prekrasnih i dojmljivih svezaka. Šestim sveskom iz travnja 2022. nastavljena je primjerena skrb oko očuvanja Movis-ova povijesnog pisanoga blaga.

Podcijenjena vrijednost nematerijalnih darova
Već smo, kalendarski i misaono, ozbiljno zakoračili u vrijeme priprave za, kako često čujemo i čitamo, najljepši i najtopliji kršćanski blagdan – spomendan Božjega silaska u vidljivu obličju među ljude. Uz brojne druge, općeprihvaćene i od tradicijske baštine neodvojive, obveze, jedna nam oduzima najviše vremena. Riječ je, dakako, o predblagdanskim darovima i darivanju dragih nam osoba. Ono što mene osobno, a znam da nisam usamljen u takvu načinu razmišljanja, pomalo smeta jest činjenica da se taj prekrasni običaj posve materijalizirao, budući da se darom smatra samo ono što se može dodirnuti, što je vidljivo, jestivo, procjenjivo... Stječe se, naime, dojam kao da su ljudi posve izgubili osjećaj za onu drugu vrstu darova kojima bi se brojni naši suvremenici daleko više obradovali, nego bilo kakvu materijalnom predmetu, bez obzira na njegovu tržišnu vrijednost i tehnički izgled prigodnoga omota. Riječ je, dakako, o prigodnoj čestitci, telefonskom  pozivu, toplim riječima razložne zahvalnosti, o našemu, dragoj osobi darovanom, vremenu. Duboko svjestan upravo te, u suvremenom društvu duboko ukorijenjene predblagdanske prakse, osjetio sam snažnu potrebu da sada, nakon desetljetne neposredne uključenosti u skrb o MOVIS-u (5 godina kao odgovorni i punih 11 kao glavni urednik), izreknem jedno veliko i iskreno hvala svima koji su, tijekom ovih minulih godina, izravno doprinijeli sadržajnoj kakvoći i nakladničkoj razini našega zajedničkog međumisijskog Glasila. Katkada su, naime, riječi iskrene zahvalnosti, izrečene u pravo vrijeme i na pravi način, najučinkovitije vezivo međuljudskih odnosa i najpouzdanije jamstvo novih, zdravijih i sadržajnijih, prijateljskih i suradničkih početaka.

Svima vama, cijenjene čitateljice i čitatelji, vašim obiteljima i dragim vam osobama, želim sretan i blagoslovljen Božić i svako dobro u novoj 2024. godini!

Vaš fra Mićo Pinjuh, glavni urednik MOVIS-a