MOVIS – MEĐUMISIJSKO GLASILO IZNIMNE SVJETONAZORSKE JASNOĆE I TEMATSKE DOSLJEDNOSTI

 

Neosporiva vjernost izvornome nadahnuću i ciljevima

Jedan od nesumnjivo najsjajnijih kamenčića u osebujnom misionarskom mozaiku prvoga voditelja Hrvatske katoličke misije za Švicarsku fra Ljube Krasića, svakako je MOVIS – danas službeno glasilo hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj – koji je s malobrojnim suradnicima, iznimno skromnim materijalnim sredstvima i tehničkim mogućnostima, pokrenuo u proljeće 1970. godine.
Ovo ugledno međumisijsko Glasilo od početka je zamišljeno, u skladu sa sadržajem svoga skraćenoga naziva, kao tiskovina koja će biti snažnom poveznicom među hrvatskim vjernicima i čitateljima u Švicarskoj i služiti im posredujući najvažnije događaje i sadržaje korisne za život i izgradnju same zajednice. I MOVIS je, poput brojnih drugih tiskovina sa sličnim ciljevima i svjetonazorskim predznakom u izvandomovinstvu, postupno prolazio svoj, uglavnom trnovit, razvojni put – neophodne tehničke i programske preobrazbe. Opstao je, unatoč svim tim poteškoćama, zahvaljujući polustoljetnoj zadivljujućoj upornosti i sebedarju hrvatskih misionara i Movis-ovih uredničkih vijeća, vjernosti od početka postavljenim temeljnim ciljevima, suradničkoj raspoloživosti i neosporivoj stručnosti brojnih, vrijednih i uglednih, vanjskih suradnika i, dakako, posvemašnjoj privrženosti i bezrezervnoj potpori naših cijenjenih čitateljica i čitatelja. ...

Nastavak teksta


ČOVJEK –
DJELO BOŽJE RIJEČI

Proučavanje riječi, rječnika, govora, proširuje obzore znanja. Jedan je filozof rekao da čovjek stanuje u riječi, u govoru. Da je jezik i govor kuća bitka. Da je govor i riječ izvor svega.
Jedini je čovjek u svemiru kadar govoriti i izreći se. Životinje se oglašavaju svojim glasovima, ptice svojim pjevom, a samo čovjek ima dar i moć govora. I Bog govori! Božji rječnik i govor pomaže nam razumjeti Boga i pridržavati se njegova Saveza, slijediti njegove naputke. Bog nam daje mogućnost i dostojanstvo proširiti njegov rječnik i govor u stvorenju, svojim pristalim riječima i odnosima prema živim bićima. Izvještaj o stvaranju u Knjizi Postanka nosi u sebi poetske sastavnice. Izvještaj je nešto kao božanske litanije u prvom poglavlju Knjige Postanka. Stvaranje je plod Božje riječi, cjelokupno se stvorenje i svemir zaodijeva u Božju riječ. Bog govori i sve biva, nastaje. U svemu počiva Božji dah i Duh, Riječ ...

Nastavak teksta

MOVIS

Čitati MOVIS znači ozbiljno raditi na svojoj osobnoj, vjerskoj, obrazovnoj i uljudbenoj nadgradnji. Promicati, pak, MOVIS među znancima i prijateljima, znači pomagati im da i sami prošire i obogate svoja osobna, vjernička i spoznajna, obzorja.

MOVIS je službeno Glasilo hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj. Trenutna naklada mu je oko 14000 primjeraka. Usput rečeno nijedna hrvatska tiskovina u dijaspori ne tiska se u tolikoj nakladi. Uredno ga šaljemo na sve, nama znane, hrvatske naslove u Švicarskoj, te na brojne značajnije naslove diljem Europe i svijeta. Uredničko vijeće se trudi da službeno Glasilo hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj  što bolje ispuni svoje temeljne odgojno-obrazovne ciljeve. S tim ciljem smo u naš suradnički krug uključili dojmljiv broj uglednih stručnjaka iz hrvatskog javnog i crkvenog života.

Pročitaj više u aktualnom izdanju ...

Misije

Pedesetih godina prošloga stoljeća fra Lucijan Kordić je stigao iz Rima u Švicarsku na liječenje. Od samog je svog dolaska u Švicarsku skrbio oko hrvatskih izbjeglica.

A kad je pristigao novi veći val Hrvata izbjeglica, bio je i službeno zadužen za brigu o njima. Od 13. rujna 1961. imao je pismena odobrenja iz Rima koja su na znanje primili i švicarski biskupi. Kako se broj Hrvata povećavao pojavljuje se potreba organizacije duhovne skrbi.
Od samih početaka svoga pastoralnoga rada misionari (fratri, člnovi Hercegovačke franjevačke provincije) su imali program: "stići k svima, staviti se u službu svima, ne odreći se ni jedne duše, ni jednoga Hrvata ili Hrvatice koji su im povjereni i nastojati da nitko među njima ne ostane bez svoga znaka raspoznavanja: kao kršćanin, kao katolik Hrvat". Danas u Švicarskoj djeluje 12 Hrvatski katoličkih misija.

Pronađi željenu Misiju ...